Praktisk informasjon om sertifisering

Sertifisering er tilgjengelig på Episerver CMS og Episerver Commerce.  Testen gjennomføres på siste hovedversjon av Episerver.

Gjennomføring

Testtiden er to timer og består av cirka 70 spørsmål. Spørsmålene er på engelsk. For å bli godkjent kreves minimum 60% rette svar. Du får svar på testen direkte etter du har avluttet testen. Ditt diplom og din status på Episerver World endres innen 30 dager etter testen. Sertifiseringen er gyldig i to år fra testdato.

Lokasjon

Sertifiseringen avholdes i Episerver Norges lokaler på Skøyen i Oslo.

Identifikasjon

For å få mulighet til å gjennomføre testen kreves det legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med identifikasjon.

Regler

Når du kommer til lokalene der testen skal gjennomføres, blir du tatt imot av en eksaminator som kontrollerer ID. Etter det får du tildelt en plass  med PC og din innlogging . Det er ikke tilatt å bruke noen hjelpemiddel på testen. Bøker eller notater er ikke tilatt. Mobiltelefon må vare slått av.

Testformat

Det finnes fire ulike typer spørsmål:

  • "Multiple choice" - Et eller flere alternativer som kan være riktig.
  • Bildespørsmål - Besvar spørsmålet gjennom å klikke på riktig sted i bildet.
  • Matchning - En påstand skal matches med ett av alternativene i en liste.
  • Fyll i - Besvar spørsmålet gjennom å skrive inn svaret.

Norway Partner Day Jan 2020 - Chris_size - 2.pdf

Pris

Pris for sertifisering i Oslo er 1 800 NOK.