Episerver for UX-team

Kurset for deg som jobber med brukeropplevelse og design. 

Vi setter fokus på deg som jobber med interaksjonsdesign og hvordan du skaper nettsteder som utnytter Episerver optimalt, både med tanke på sluttbrukere og redaktører. 

For et lykket prosjekt er det helt avgjørande at du har en god kjennskap til hvilke muligheter og begrensninger som ligger i plattformen.

Etter gjennomført kurs har du en god forståelse for hvordan ting henger sammen fra design til kode i et Episerverprojekt.

Agenda

  • Grensesnittet i Episerver CMS
  • Hvordan lage HTML/CSS for en Episerver site
  • Delt innhold
  • Kanaler
  • Personalisering
  • Universell utforming
  • Bildehåntering

Påkrevde forkunnskaper

Det er ingen påkrevde forkunnskaper til dette kurset.

Hvem bør delta?

Du som jobber med User experience design på Episerver-prosjekter. Kurset kan også være nyttig for deg som er projektleder og ønsker større forståelse for plattformen.

Kursets lengde

1/2 dag, 09.00-12.00 + lunsj

Pris

3 500 NOK

Annen informasjon

Kurset gjennomføres med eksempler og øvelser. 

Det er for tiden ingen planlagte kurs. Ta gjerne kontakt med oss for å få informasjon om når neste kurs går.