Workshop - Commerce Starter Kit

Løsningen er stor, den inneholder mye funksjonalitet, komponenter og faktisk noen særheter som det er greit å vite om. Fokuset for workshop’en er at du skal forstå hvordan siten er bygget, hva den inneholder, hvordan den settes opp, og hvordan du kan jobbe videre med den.

Innhold:

 • Introduction and Demo
 • General Code Walkthrough
 • Pages and Blocks
 • Catalog Models
 • Payment & Shipping
 • Mail
 • Tracking
 • Workflows
 • What is not part of the package
 • Refactoring Recommendations

Kursholdere

 • Steve Celius
 • Petter Sørby

Kursets lengde

1/2 dag

Pris

2 900 NOK

Workshop'en inkluderer lunsj

Det er for tiden ingen planlagte kurs. Ta gjerne kontakt med oss for å få informasjon om når neste kurs går.